Zayıf Etkileşimler 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

I


Reklamlar

Yukarıda verilene göre; (1H , 17CI)

I.  II numaralı bağ güçlü etkileşimdir.
II. I ve III bağları dipol - dipol etkileşimi göstermektedir
III. HCI'deki CI'nin H'ye göre elektronegatifliği daha fazla olduğundan (kısmı negatif) yüklenir.

yargılarından hangiler doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II  D) I ve III E) I, II ve III

II numaralı bağ atomlar arasıdır. Polar kovalent bağdır. Güçlü etkileşimdir. (doğru)

I veIII bağları polar moleküller arası olduğundan dipol - dipol kuvvetleridir. (doğru)

CI 7A grubunda olup elektronegatifliği H'ye göre fazladır. O yüzden HCI'de Cl (kısmi negatif) yüklüdür. (doğru)

Cevap: E seçeneğidir.

***************************************************

CI'nin elektronegatifliği daha fazla olduğundan

Bu da HCI'ye polar özellik kazandırır. O zaman verilen moleküllerden polar olanlar seçilmelidir.

I.

F’nin elektronegatilliği daha fazla olduğundan CH3F'ye polar özellik kazandırır.

II.

F'ler tarafından C'nin elektronları eşit kuvvetle çekildiğinden CF4 apolar moleküldür.

III.

Merkez atomda ortaklanmamış elektron olduğundan molekül polardır.

Cevap A Şıkkıdır.

***************************************

Yukarıdaki tabloda verilen moleküllerden yoğun fazla moleküller arasında kalıcı dipol olanlar taranırsa aşağıdaki görünümlerden hangisi oluşur?

Moleküllerinde merkez atomlarda ortaklanmamış elektronlar olduğundan moleküller polardır. Kalıcı dipollük vardır.

H ile F'nin elektronegatiflikleri farklı aldığından elektronlar F'nin üstünde daha çok yoğunlaşır ve F, yüklenir. Molekülü polardır. Kalıcı dipollük vardır.

Cevap: D şıkkıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar