Yükseltgenme Basamakları ve Kimyanın Sembolik Dili 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Yükseltgenme Basamakları ve Kimyanın Sembolik Dili 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Yükseltgenme Basamakları ve Kimyanın Sembolik Dili 2

Soru: I. Yüzey gerilimi sayesinde bazı böcekler su yüzeyinde rahatlıkla yürüyebilir.
II. Bir sıvının viskozitesi ne kadar büyükse akıcılığı o kadar yavaştır.
III. Sıvı ile cam arasındaki adhezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden büyükse sıvı molekülleri kılcal cam boruda yükselir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Soru: Sabit hacimli bir kapta bulunan 0,1 mol F2 gazının basıncı 0,6 atm dir. Kabın mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılıp bir miktar CI2 gazı eklendiğinde basınç 2,4 atm olmaktadır.
Buna göre, kaç mol Clz gazı eklenmiştir?

Soru: Akıcılık ile viskozite doğru orantılıdır.
Molekül kütlesi ve molekül geometrisi farklı olan sıvıların viskoziteleri farklıdır.
Sıcaklık arttıkça sıvıların akıcılık özelliği artar.
Gliserinin viskozitesi suyunkinden büyüktür.
Yukarıda verilen yargılardan doğru olanların (D), yanlış olanların (Y) olarak sırası ile gösterilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru: Sabit basınç altında X, Y ve Z gazları soğutulduğunda yoğunlaşma sırası Y, X ve Z`dir. Buna göre, X, Y ve Z sıvıları ile ilgili,
I. Kaynama noktası en büyük olan Z”dir.
II. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları Z > X > Y’dir.
III. Aynı koşullarda ve özdeş kaplarda buharlaşma hızı en büyük olan Y dir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar