Tuzlar konu anlatımı 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Güçlü etikleşimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kimyasal bağ denilir.
B) Metalik bağ örnek verilebilir.
C) Çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerine karşı aşırı baskın olduğu durumlarda oluşur.
D) Bu etkileşimleri yenmek için 40kJ.moI”1 den daha az enerji gerekir.
E) Bu etkileşimler kırıldığında tepkimeye giren kimyasal türlerin kimliği değişir.
Soru: I. Negatif yüklü elektronların oluşturduğu elektron denizi, metal iyonlarını bir arada tutar. (D)
II. Metallerin değerlik elektronları çok hareketlidir. (Y)
Ill. Metallere güç uygulandığında metal atomları ve elektron denizi kolaylıkla birbiri üstünden kayacağı için metaller kırılmaz. (D)
IV. Metal atomunun yarıçapı arttıkça metalik bağ sağlamlığı artar (Y)
Metalik bağ ve metallerin özellikleri için yukarıda verilen yargılardan doğru olanlar (D) yanlış olanlar (Y) olarak eşleştirildiğine göre hangilerinde eşleştirmeler doğru olarak verilmiştir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar