Thomson Atom Modeli konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Kütlece %10’Iuk bir şeker çözeltisini °Aı2O’lik4 yapmak için,
l. Çözeltide bulanan şeker miktarı kadar şeker eklemek
ll. Çözeltinin kütlesinin yarısı kadar suyu buharlaştırmak
IIl. Çözeltiye çözeltinin kütlesi kadar şeker eklemek işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
Soru: 0,1 M 200 mL AgNOQ çözeltisi ile 0,2 M 300 mL NaCI çözeltisi karıştırılıp sistem dengeye geldiğinde bir miktar AgCI katısı oluşuyor. Buna göre,
l. Çöken AgCl kaç moldür?
ll. Çökme tamamlandıktan sonraki Cl kaçtır?
nicelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar