Su ve Hayat konu anlatımı 10.Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Kimyasal türler arası etkileşim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kimyasal türlerin çekirdekleri arasında itme kuvveti vardır.
B) İki türün elektron bulutları arasında itme kuvveti oluşur.
C) Zayıf etkileşimler kimyasal bağı oluşturur.
D) Apolar moleküller arasında sadece çekme kuvveti bulunur.
E) Birbirine yaklaşan türlerden birinin çekirdeği ile diğerinin elektron bulutu arasında çekme kuvveti oluşur.
Soru: Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” olarak işaretlenmiştir. Buna göre, bu işaretlemelerden hangisi yanlıştır?
A) İyonik bileşiklerin tamamı suda çok iyi çözünür. (D)
B) MgClz İyonik yapılı bir bileşiktir. (D)
C) KF bileşiği moleküler yapıya sahiptir. (Y)
D) İyonik yapılı bileşikler suda çözündûğünde elektriği iletirler. (D)
E) İyonik yapılı bileşikler sert ve kırılgandır. (D)

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar