Sıvılar Konu Anlatımı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Sıvılar 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Sıvılar 2

Soru: X atomunun bütün elektronları için iyonlaşma enerjisi değerleri (kJ/mol) sırasıyla 900, 1757, 14848 ve 21007 şeklindedir.
Buna göre, X atomu için,
I. 2. periyot elementidir.
ll. 2A grubundadır.
III. 3. iyonlaşma enerjisi değerinin 2. ye göre çok büyük olmasının sebebi X2* iyonunun elektron dizilişinin soygaz kararlılığına ulaşmasıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Geçiş elementleri ile ilgili,
I. Karakteristik özelliklerinden dolayı kullanım alanları çok fazladır.
II. d blok elementidirler.
lII. Tamamı bileşiklerinde farklı pozitif değerlik alır.
IV. Periyodik sistemin 2A ve 3A grupları arasında bulunurlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Atom modelleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Thomson’a göre elektronlara ve pozitif yüklü taneciklere atomun her yerinde rastlanabilir.
B) Çekirdek kavramı ilk olarak Bohr atom modelinde ortaya atılmıştır.
C) Dalton atomun içi dolu küre olduğunu savunmuştur.
D) Rutherford’a göre pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır.
E) Bohr elektronların küresel yörüngelerde bulunduğunu ileri sürmüştür.

Soru: Elektronegatiflik kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir atomun kimyasal bağdaki elektronları kendine doğru çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür.
B) Enerji alınması ya da verilmesi ile ölçülür.
C) Elektronegatifliği en büyük olan flor atomudur.
D) Aynı grupta aşağıdan yukarı doğru artar.
E) Ametallerin elektronegatiflik değerleri metallerinkinden yüksektir.


Reklamlar

Soru: Halojenler ile ilgili,
l. Tuz yapan anlamına gelmektedir.
II. Bileşiklerinde yalnızca -1 değerlik alırlar.
III. Doğada iki atomlu moleküler yapıda bulunurlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar