Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

Viskozite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Viskozite sıvılarda akmaya karşı gösterilen dirençtir.
B) Viskozite kısaca akıcılıktır.
C) Moleküller arası çekim kuvveti fazla olan sıvının viskozitesi fazladır.
D) Viskozitesi büyük olan sıvının akıcılığı azdır.
E) Sıcaklığı arttırılan sıvının viskozitesi azalır.

Çözüm:

A, C, D ve E şıkları viskozite için doğrudur.

Viskozitenin tersi akıcılıktır. Yani viskozitesi yüksek olan sıvının akıcılığı azdır.

Cevap: B

I. Ateşi çıkan insanın alnına ıslak bez konulması
II. Sıcak havalarda bahçenin ıslatılarak serin hava oluşması
III. Islak çamaşırın kuruması

Yukarıda verilenlerden hangileri buharlaşma ile ilgilidir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II   E) I, II ve III

I, II ve III olaylarının temelinde buharlaşma vardır. Buharlaşma enerji isteyen olaydır. Bu yüzden buharlaşmanın olduğu ortamlarda ortam enerjisi düşer.

Cevap: E

Yukarıda aynı ortamda bulunan sıvıların buhar basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

(Suyun kaynama noktası, alkolün kaynama noktasından yüksektir.)

A) III>ll>l   B) II>III>I  C)III>I>II  D)ll>l>lll   E) I>lll>Il

Aynı sıcaklıkta kaynama sıcaklığı büyük olan sıvının buhar basıncı düşüktür. Ayrıca bir sıvıda uçucu olmayan katı (tuz, şeker) çözmek kaynama noktasını artırır. O zaman tuzlu suyun kaynama noktası en büyük olup buhar basıncı en düşüktür. Yani II > I > III olur.

Cevap: D

Yukarıdaki kapta buharı ile dengede saf su vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa kaptaki denge buhar basıncı değişir?

A) Piston sabit sıcaklıkta aşağı itmek
B) Piston sabit sıcaklıkta yukarı çekmek
C) M musluğu yardımıyla aynı sıcaklık da su eklemek
D) M musluğu yardımıyla kaptan su çekmek
E) Kabın sıcaklığını arttırmak

ÇÖZÜM: Sabit sıcaklıkta pistonlu kabın hacmini değiştirme, sabit sıcaklıkta aynı sıvıdan eklemek ya da çekmek denge buhar basıncını etkilemez. Sıcaklığı arttırmak denge buhar basıncını arttırır.

Cevap: E

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar