Simyadan Kimyaya konu anlatımı 9. sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

Hocalara Geldik:Simyadan Kimyaya


Reklamlar

Soru: Şekildeki kapalı kapta bulunan He gazının ısıtılması olayı sonunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Toplam kütle değişmez.
B) Toplam basınç artar.
C) Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı artar.
D) He gaz moleküllerinin ortalama difüzyon hızı artar.
E) He gazının basınç x hacim değeri değişmez.

Soru: Gazların kinetik teorisine göre,
I. Bu teoriye uyan gazlar ideal gaz olarak ifade edilir.
ll. Gaz molekülleri birbiriyle ve kabın çeperleri ile esnek olarak çarpışırlar.
lll. Gaz moleküllerinin hacmi kapladıkları hacmin yanında ihmal edilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar