Periyodik Sistemde Bulunan Metaller, Ametaller ve Soygazların Özellikleri


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar


Reklamlar


Reklamlar

ÖRNEKLER

Verilen özellikler metaller ve ametallerden hangisi için doğruysa karşısına ( √ ) işareti konulurken bir yerde hata
yapılmıştır. Kaç numaralı özellikte hata yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Metaller şekil alır, tel ve levha haline getirilebilirler. Ametaller kırılgandırlar şekil almazlar. Cevap: B


I. Bileşik oluşumuna elektron vererek katılırlar.
II. Türdeşleriyle kendi aralarında kimyasal bağ oluşturabilirler.
III. Tumü doğada atomik yapılı olup gaz haldedirler.
IV. Elektronik devre elemanları olarak kullanılır.
V. Kırılgandırlar.

Yukarıda özelliklerden hangileri ametaller için doğrudur?
A) I ve II   B) II ve III   C) III ve IV   D) IV ve V   E) II ve V

ÇÖZÜM: Ametaller türdeşleriyle kimyasal bağ oluşturabilirler. Kırılgandırlar yani dövülerek şekil verilmezler. Cevap: E


I. Periyodik cetvele elementler artan atom numarasına göre yerleştirilmiştir.
II. Periyodik cetvelde toplam 18 grup vardır.
III. Periyodik cetvelde en çok ametal bulunur.
IV. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.

Yukarıda verilen periyodik cetvelle ilgili ifadeler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak I, II, III ve IV yolunu izleyerek sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

CEVAP: E


Yukarıda verilen atom modeline göre;

I. Nötr atomun elektron dağılımıdır.
II. Metal atomudur.
III. 2 elektron vererek oktete ulaşır.

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I   B) Yalnız III   C) I ve II   D) II ve III   E) I, II ve III

CEVAP: E

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar