Periyodik Sistem ve Periyodik Özellikler Konu Anlatımı 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Periyodik Sistem ve Periyodik Özellikler 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Periyodik Sistem ve Periyodik Özellikler 2

Soru: Buharlaşma ve kaynama olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Buharlaşma maddenin sıvı olduğu her sıcaklıkta gerçekleşir.
B) Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar.
C) Kaynama olayı sıvının yüzeyinde gerçekleşir.
D) Sıvının buhar basıncı ortamın basıncına eşitlendiğinde kaynama olayı gerçekleşir.
E) Saf sıvıda uçucu olmayan bir katı çözündüğünde kaynama noktası artarken, buharlaşma hızı azaIır.
Soru: Aynı ortamda ısıtılmakta olan doymamış tuzlu su ve arı su ile ilgili,
I. Kaynamaya başlama sıcaklıkları
II. Kaynama anındaki buhar basınçları
III. Aynı sıcaklıktaki yoğunlukları
niceliklerinden hangileri birbirine eşittir?

Soru: Aynı ortamda özdeş iki kapta eşit hacimde X ve Y sıvıları Şekil – I deki gibi bulunmaktadır. Bir süre bekletildiğinde Şekil – ll deki durumun oluştuğu görülüyor.
Buna göre,
I. X ve Y aynı maddelerdir.
II. X’in sıcaklığı Y`ninkinden fazladır.
III. X’in buharlaşma hızı Y’ninkinden fazladır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Soru: Saf X sıvısına ait aynı sıcaklıktaki örneklerin buhar basıncı şekildeki ortamlarda aynı değerde ölçülmüştür.
Bu gözlemden yola çıkarak,
l. Sıvının buhar basıncına, dış basıncın etkisi yoktur.
II. Her iki örneğin hacmi eşittir.
III. Sıcaklık artışı X sıvısının buhar basıncını artırır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar