Periyodik Özelliklerin Değişimi Konu Anlatımı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Periyodik Özelliklerin Değişimi 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Periyodik Özelliklerin Değişimi 2

Soru: l. Atom gözle veya elektron mikroskopları ile bile görülemez.
II. Maddeyi oluşturan atomların tek tek kütleleri ölçülebilir.
Ill. Atomla ilgili ilk açıklama J. Thomson tarafından yapılmıştır.
atom ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur?

Soru: Şeklinde öngörülen atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Thomson atom modeli
B) Bohr atom modeli
C) Dalton atom modeli
D) Rutherford atom modeli
E) Modern atom modeli

Soru: M.Ö 400`|Ü yıllarda Yunanlı filozof Demokritus deniz kenarına uzaktan baktığında kumların bütünsel yapıda olduğunu görmüş ancak yaklaştığında taneciklerin varlığını gözlemlemiştir. Gözle görülebilir ölçülerde olan bu durumdan yola çıkarak maddelerin bölünmeyen küçük taneciklerden oluştuğunu söyleyerek bunlara ………………. adını vermiştir.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Proton B) Nötron C) Elektron
D) Atomus E) Çekirdek

Soru: Atom kavramının tarihsel gelişim süreci ile ilgili,
I. Yunan döneminde önerilen atom kuramları planlı deneylere dayanmaktadır.
II. Demokritus bütün maddelerin atomus adını verdiği taneciklerden oluştuğunu iddia etmiştir.
lII. Atomun varlığı bilim adamlarınca 18. yüzyılın sonlarında ileri sürülmüştür.
yargılarından hangileri doğrudur?


Reklamlar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar