Periyodik Özellikler Konu Anlatımı 11. sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Periyodik Özellikler 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Periyodik Özellikler 2

Soru: Bağıl nem ile ilgili,
l. Sıcaklık arttıkça havadaki bağıl nem oranı artar.
II. Su buharı kısmi basıncının aynı sıcaklıkta suyun buhar basıncına oranıdır.
III. Doygunluk sınırına gelen hava daha fazla nem almaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
Soru: Yukarıda bir maddenin fiziksel halleri arasındaki değişimler numaralandırılmış oklarla verilmiştir.
Buna göre,
l. 3 yönündeki değişim kırağılaşmadır.
II. 2 yönündeki değişimde maddenin düzensizliği anan
III. 1 yönündeki değişim fiziksel bir olaydır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Kristal katılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Atom, iyon ve moleküller düzenli bir şekilde istifIenir.
B) Kararlı bir yapıya sahiptir.
C) İyonik ve moleküler kristaller örnek verilebilir.
D) Kristalin büyüklüğü ve şekli, kristalin oluştuğu şartlara bağlıdır.
E) Yumuşaktır ve sıkıştırılabilir.
Soru: Amorf katılar ile ilgili,
I. Tanecikler düzensiz bir şekilde gelişigüzel İstifIenmiştir.
II. Sabit bir erime noktaları vardır.
III. Belirli geometrik şekilleri yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar