Okulda Kimya konu anlatımı 10.Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Hidrojen halojenür bileşiklerinin kaynama noktaları ve elektronegatiflik farkları tabloda verilmiştir.
Buna göre,
I. Elektronegatiflik farkı arttıkça her zaman kaynama noktası artar.
Il. HF’nin kaynama noktasının büyük olmasının sebebi moleküller arası hidrojen bağı içermesidir.
Ill. HI’daki toplam elektron sayısı HCl’ninkinden büyük olduğundan kaynama noktası yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Soru: I. Nemli havalarda ağır metallerin kararması
II. Kesilen sebze ve meyvelerin zamanla kararması
III. Elektron alan atomun iyon oluşturması
Yukarıda verilen olayların hangilerinde madde-nin kimyasal özelliği değişmiştir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar