Molekülün Polarlığı – Apolarlığı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

UNUTMA

Molekülde bağ sayısı fazla olan atom merkez atomdur. Merkez atomun üstüne ortaklanmamış elektron çifti varsa
molekül polardır, ortaklanmamış elektron çifti yoksa molekül apolardır.

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisi polar kovalent bağ içerirken molekülü apolar özellik gösterir?

A) N2 B) CHCI3 C) F2 D) CS2  E)O2

 

Çözüm: CHCI3 → C'ye bağlanan atomlar özdeş olmadığından molekülü polardır.

N2, F2, O2 → molekül içi bağları ve molekülü apolardır.

CS2 → molekül içi bağları polar kovalent olup molekülü apolardır.

Cevap: D


7N ve 1H atomlarının oluşturduğu NH3 molekülü ile ilgili,

I. Molekülü polardır.
II. N atomu oktetini tamamlamıştır.
III. Molekül ortaklanmamış elektron içermez.

yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

UNUTMA

Polar yapılı maddelerin erime — kaynama noktaları apolar yapılı maddelere göre fazladır.

Erime - kaynama noktasına göre İyonik bileşikler > Polar yapılı kovalent bileşikler > Apolar yapılı moleküller şeklindedir.

Apolar maddelerin birbirlerine uyguladığı çekim kuvveti, polar moleküllerine göre daha zayıf olduğunda apolar molekülleri ayırmak daha kolaydır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar