Mol Kavramı Konu Anlatımı 11. sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Mol Kavramı 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Mol Kavramı 2

Soru: l. SİOZ moleküler kristale örnek verilebilir.
II. Kristal katılar sertlir ve belirgin şekilleri vardır.
Ill. Moleküler kristallerin erime noktaları diğer kristal türlerinden yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Soru: Soğutucu akışkanlar ile ilgili,
I. Kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır.
II. Kaynama sıcaklığı yüksek olmalıdır.
III. Uygulanabilir basınç altında sıvılaşmalı ve buharlaşmalıdır.
IV. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın sıcaklığının düşmesine neden olan maddelerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Yüzey gerilimine etki eden faktörler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık artırıldığında azalır.
B) Saf sıvıda çözünmeyen başka bir sıvı ilavesi ile azalır.
C) Sıvı üzerindeki gaz yoğunluğu arttığında artar.
D) Sıvıya deterjan ilavesi yüzey gerilimini azaltır.
E) Sıvıya şeker ilavesi yüzey gerilimini değiştirmez.
Soru: Suyun buharlaşma hızı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Havanın bağıl nemi fazla ise buharlaşma hızı da fazladır.
B) Yüzey alanının fazla olduğu bir yerde buharlaşma daha fazladır.
C) Suyun içine suda çözünen uçucu olmayan bir katı atıldığında buharlaşma hızı düşer.
D) Sıcaklığın artırılması ile buharlaşma hızı da artar.
E) Yüzey alanı değişmeyen bir kaptaki suya sabit sıcaklıkta su ilave edildiğinde buharlaşma hızı değişmez.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar