Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

ÖRNEKLER

I. Metallerin işlenebilmesi
II. Metallerin parlaklığı
III. Metallerin iletkenliği

Yukarıda verilenlerden hangileri metalik bağdan kaynaklanan özelliklerdendir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) I, II ve III

Metallerde değerlik elektronları çekirdek tarafından az bir kuvvetle çekildiklerinde serbestçe hareket edebilirler. Bu serbestlik metallere iletkenlik, parlaklık ve işlenebilirlik kazandırmıştır. Cevap: E

----------------------------------------------------

I. Metallerde değerlik elektron sayısı ............. metalik bağın kuvvetliliği azalır.
II. Periyodik sistemde aynı grupta yukarı çıktıkça metalik bağ kuvveti ......... .

Yukarıda verilenlere göre I ve II nolu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Metallerde aynı periyotta sola doğru ilerledikçe değerlik elektron sayısı azalır ve metalik bağ kuvveti azalır. Aynı grupta yukarı çıkıldıkça metalik bağ kuvveti artar. Cevap: D

---------------------------

Elektronların oluşturduğu elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşan bağ türü ...........'dir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Metalik bağ    B) Kovalent bağ    C) İyonik bağ D) Apolar kovalent bağ    E) Polar kovalent bağ

Cevap: A

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar