Maddenin Fiziksel Halleri 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Maddeler hal değiştirirken sadece tanecikler arası uzaklık değişir. Maddelerin kimyasal yapısı ve formülleri değişmez.

Puron, diflorometan ve pentafloroetan gazları karışımıdır.

Gazların belli bir değeri üzerinde hiçbir basınç altında sıvılaşamazlar. Bu sıcaklığa kritik sıcaklık denir.

Ayrımsal damıtma, bileşenleri sıvı olan çözeltilerin kaynama noktası farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemidir.

Çözümlü Soru:

LPG ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıvılaştırılmış petrol gazıdır.
B) Ham petrolün damıtılmasıyla elde edilir.
C) Tanker ya da gemilerde gaz halde taşınırlar.
D) Renksiz kokusuz bir gazdır.
E) Havadan ağır ve patlayıcı bir gazdır.

Çözüm:

LPG ile ABD ve E şıklarında verilenler doğrudur. Fakat LPG tanker ve gemilerde gaz değil sıvı halde taşınır.

Cevap: C

Örnek 2:

Amorf katılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Amorf katılarda yumuşamanın başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı denir.
B) Serttirler ve sıkıştırılamazlar.
C) Belirli erime sıcaklıkları yoktur.
D) Buz, yemek tuzu, elmas, grafit örnek olarak verilebilir.
E) Tanecikleri gelişi güzel istiflenmişlerdir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar