Lewis Elektron Nokta Yapısı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Atomun Lewis Nokta Yapısı

Atomun lewis sembolü bulunurken,

1. Atom numarasına göre elektron dağılımı yapılır.

2. Son katmandaki toplam elektron sayısı bulunur.

Son katmandaki toplam elektron sayısı : Değerlik elektron sayısı


Reklamlar

3. Son katmandaki elektron sayısı kadar element sembolü etrafına noktalar (.) konur.

4. Bu noktaların koyulması ise;

  • Son katmanlarda sekiz elektron vardır.
  • O zaman element sembolü etrafına sekiz nokta (. ) konulur.
  • Elementler kararlı hale gelirken elektron alarak ya da vererek elektron dağılımını helyuma (2He) benzetenler dublet kuralına uyar.
  • Elementler kararlı hale gelirken elektron alarak ya da elektron vererek son katmanı sekize tamamlayanlar ise oktet kuralına uyar.

ÖRNEKLER:

I. Metalik Bağ
II. Hidrojen Bağları
III. Kovalent Bağ

Yukarıda verilenlerden hangileri güçlü etkileşimdir.)

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II     E)I ve III

Metalik bağ ve Kovalent bağ güçlü etkileşimlerdir. Hidrojen bağları ise zayıf etkileşimlerdir.

Cevap: E


X elementinin son katmanında 5 elektron vardır.

Kararlı (iyon) halinin lewis gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B


Aşağıda Lewis yapıları verilen taneciklerden hangisi kararlı hale gelirken 2 elektron alır?

Cevap: E

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar