Kovalent Bağ ve Lewis Elektron Yapısı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

I. Molekül yapılıdırlar.
II. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur.
III. Metal atomları arasında oluşur.
IV. Moleküldeki bağlar iyonik bağa göre daha zayıftır.
V Aynı ametaller arası veya farklı ametaller arası oluşabilir.

Yukarıdakilerden hangisi kovalent bağ için yanlıştır?

A) V B) IV C) III D) II E) I

Kovalent bağ ametal atomları arasında oluşur. Metal atomlarında arası bağ oluşmaz.

Cevap: C


Yukarıda X2 ve YX moleküllerinin oluşumları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X2 molekülünde altı çift ortaklanmamış elektron vardır.
B) YX molekülünde polar kovalent bağ vardır.
C) X2 ve YX moleküllerinde birer çift ortaklanmış elektron vardır.
D) YX molekülünde Y atomu aktet yapısına ulaşmıştır.
E) Xmolekülünde X atomları arasında apolar kovalent bağ vardır.

Cevap: D


I. Üç çift bağlayıcı elektron içerir
II. Bir çift bağ yapımına katılmayan elektron vardır.
III. N — H bağları polar kovalent bağlardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

Cevap: E


Yukarıda molekül modelinde numaralandırılan bağlardan hangileri apolar kovalent bağdır?

A)1 ve 2  B) 5 ve 6  C) 3 ve 4  D) 1, 3 ve 5  E) 2, 4 ve 6

Aynı ametal atomları arasında oluşan bağlar apolar kovalent bağdır.

Cevap: C

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar