Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Atomik yapılı elementlerde Au sağ alta sayı yazılmaz.

Molekül yapılı elementlerde 02 sembolün sağ altında

moleküldeki atom sayısı yazılır.

Maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapısına kimyasal tür denir. Üç başlıkta incelenir. Atom, İyon ve Molekül.

ÖRNEKLER:

I. Atom
II. Alaşım
lll. Molekül
lV. İyon
Yukarıdakilerden hangisi kimyasal tür değildir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) I ve III  D) III ve IV   E) I ve IV

Çözüm: Atom, molekül, iyon birer kimyasal türdür. Alaşım metallerin kendi aralarında oluşturduğu homojen karışımlardır. Cevap: B


Yukarıdaki tabloda kimyasal türlere örnek verilirken hata yapılmıştır.

Buna göre hangi kimyasal türlere verilen örnekler yanlıştır?

A) I B) II C) II D) IV E) V

Çözüm I, II, III ve V numaralı kimyasal türlerin örnekleri doğrudur. Fakat IV numaralı kimyasal türe verilen örnek yanlıştır.

Cevap: D

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar