Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 10.Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya

KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER

Maddelerin iç yapısında (elektron düzeninde) meydana, gelen ve maddelerin türünü değiştiren olaylara kimyasal tepkime denir.


Reklamlar

Bir kimyasal tepkimenin varlığı ısı alışverişi, gaz çıkışı, renk değişimi ve çökelek oluşumu gibi değişimlerden anlaşılabilir.

Kimyasal tepkimeler denklemlerle gösterilir. Denklemin sol tarafında girenler (reaktifler), sağ tarafında çıkanlar (ürünler) yer alır.

Örnegin; doğal gazın ana bileşeni olan metan (CH4) gazının yanması olayına bakalım,

Kimyasal Tepkimelerde ;


Reklamlar

1. Atom sayısı ve türü, toplam kütle, toplam elektron sayısı, toplam yük, çekirdek yapısı (proton ve nötron sayısı), toplam enerji gibi özellikler korunur, yani değişmez.

2. Maddenin cinsi, bağ yapısı, elektron düzeni, kimlik özellikleri, tanecik yapısı, element olarak tepkimeye giren maddenin değerliği değişir.

3. Mol sayısı, madde sayısı, basınç, hacim, sıcaklık ve molekül sayısı gibi özellikler değişebilir.

Not: Bazı tepkimelerde, tepkimenin gerçekleştiği koşullar ve bazı maddeler (sıcaklık, basınç ve katalizör) okun altına veya üstüne yazılabilir.

Denklem Denkleştirme


Reklamlar

1. Atom sayısı fazla olan maddenin katsayısı 1 alınarak başlanır.
2. Tepkimede önce metaller, sonra ametaller eşitlenir.
3. En son H ve O atomları eşitlenir.
4. Bileşiklerin başına rasyonel sayı gelmemesine dikkat edilir.


Reklamlar

Not: Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken çevre ile ısı alışverişi meydana gelir. Gerçekleşirken çevreden ısı alan tepkimelere endotermik tepkime, çevreye ısı veren tepkimelere ekzotermik tepkime denir.

Analiz tepkimeleri ve N2 gazının yanması olayları endotermik; diğer yanma olayları, nötrleşme ve sentez tepkimeleri ekzotermik tepkimelerdir.


Reklamlar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar