Kimyanın Uğraş Dalları 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar


Reklamlar


Reklamlar

Örnek: Kimyasal tepkimelere etki eden sıcaklık, basınç, temas yüzeyi gibi faktörleri inceleyen kimya alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analitik Kimya
B) Organik Kimya
C) Biyokimya
D) Fizikokimya
E) Anorganik Kimya

Çözüm: Kimyasal sistemlerdeki fiziksel özellikleri, enerji-iş dönüşümleri, sıcaklık, basınç, temas yüzeyi gibi özellikleri inceleyen bilim dalı fizikokimyadır.

Cevap : D

Örnek: Maddelerin nitel ve nicel özelliklerini inceleyen, maddenin bileşenlerini ve bileşenlerin miktarını araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anorganik Kimya
B) Analitik Kimya
C) Fizikokimya
D) Biyokimya
E) Polimer Kimyası

Çözüm: Maddenin özelliklerini inceleyen, bileşenler ve bileşenlerin miktarını inceleyen bilim dalı Analitik kimyadır. Cevap: B

Örnek: Çok sayıda küçük molekülerin birbirine bağlanarak büyük moleküller oluşturmasıyla ilgilenen bilim alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polimer Kimya
B) Nükleer Kimya
C) Fizokokimya
D) Anargonik Kimya
E) Elektrokimya

Cevap :A

Örnek:
I. Yüzeyleri korozyondan korumak için kullanılır.
II. Bitkilerin sağlıklı büyümesi için gerekli olup yapay ya da doğal olarak toprağa verilmesi gereken maddedir.
III. Petrol ya da doğal gazdan tamamen ya da kısmen üretilen kimyasal maddeler ile ilgilenen endüstridir.

a. Petrokimya b. Gübre c. Boya

Yukarıda verilen açıklamalar ve uygulama alanları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I. c II. b III. a B) I. a II. b III. c

Yüzeyleri korozyondan korumak için BOYA kullanılır. Bitkilerin sağlıklı büyümesi için gerekli olup yapay ya da doğal olarak toprağa verilmesi gereken GÜBRE dir. Petrol ya da doğalgazdan üretilen kimyasal madde ile ilgilenen endüstri kolu PETROKİMYA dır.

Cevap :A

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar