Kimyanın Uğraş Alanları konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Homojenizasyon ile ilgili,
l. Heterojen karışımların homojene yakın bir şekilde dağılmasını sağlama işlemidir.
ll. Bu amaçla emülgatörler kullanılır.
Ill. Gıda ve boya sanayisinde kullanılan bir yöntemdir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: l. Denizlerin akarsulardan daha geç donması
ll. Tuzlu suyun kaynama noktasının saf suyunkinden yüksek olması
lll. Su dolu şişenin buzlukta bırakıldığında çatlaması
Yukarıdakilerden hangileri saf suda çözünen tanecik derişiminin sebep olduğu bir olaydır?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar