Kimyanın Temel Yasaları (Kanunları) 10.Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Not: Katlı oranlar yasası aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.

1. Bileşiklerin basit formülleri aynı ise veya oran 1 ise katlı oranlar yasası uygulanmaz.

C2H4 ve C3H6 bileşiklerinin basit formülleri aynıdır, yani CH2’dir. Dolayısıyla C2H4 ve C3H6 bileşikleri arasında katlı oran yoktur.

2. Bileşikler farklı türde atom veya atomlar içeriyorsa katlı oranlar yasası uygulanmaz.

NO2 ve NH3 bileşikleri arasında farklı atom türleri olduğundan katlı oranlar yasası uygulanmaz.

3. Bileşiklerde 2 türden fazla element varsa katlı oranlar yasası uygulanmaz.

H2SO3 ve H2SO4 bileşikleri arasında katlı oran yoktur.


Çözüm:

Kütlenin korunumu yasasına göre toplam kütle değişmez (III doğru).
Başlangıçta kapta gaz yoktur ve zamanla CO2(g) olmuştur. (I yanlış)
Katı kütlesi zamanla azalır, ancak sıfır olmaz (II yanlış).

Cevap: B seçeneğidir.


- 3 g X ve 5 g Y artansız tepkimeye girerek 8 g XY5 bileşiğini oluşturmaktadır.
- 3 g X ve 2 g Y artansız tepkimeye girerek 5 g XY2 bileşiği oluşturmaktadır.

Yukarıdaki bilgileri kullanarak;

I. Sabit oranlar yasası
II. Katlı oranlar yasası
III. Kütlenin korunumu yasası
yasalarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III     E) I, II ve III

Cevap: E seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar