Kimyanın Sembolik Dili konu anlatımı 9. Sınıf Tonguç


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

Tonguç Akademi: Atomun Kuantum Modeli 1


Reklamlar

Soru: Saf suyun 1 atmosfer basınçta kaynama noktası 100 °C’dir. Aynı miktarda su içeren üç ayrı kaba eşit mol sayıda X, Y ve Z maddeleri ayrı ayrı eklenerek. tamamı çözündüğünde oluşan çözeltilerin kaynama noktaları sırasıyla 102, 108 ve 110 “C olduğu gözlenmiştir. Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru: I. X molar AlCI3 çözeltisi
II. 1 molar CSHQOG çözeltisi
III. 0,5 molar Y çözeltisi
Aynı ortamda bulunan yukarıdaki sulu çözeltilerin donmaya başlama sıcaklıkları eşittir. Buna göre, X’in sayısal değeri ve Y bileşiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar