Kimyanın Sembolik Dili – Bileşiklerin Adlandırılması İsabet


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Atomun Kuantum Modeli 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Atomun Kuantum Modeli 2

Soru: Termokimya ile ilgili,
l. Kimyasal reaksiyonların ısı ile olan ilişkilerini inceler.
ll. Kimya biliminin bir ana bilim dalıdır.
Ill. Anorganik kimyanın alt çalışma dallarından biridir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Kimyayla çalışma yapan kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kimyager maddenin kimyasal karışımı konusunda araştırma ve geliştirme işlerini yaparak bu konudaki çalışmaları yönetme bilgisine sahip kişidir.
B) Kimya mühendisinin çalışma alanlarından biri de arıtım tesisleridir.
C) Kimya öğretmeni eğitim kurumlarında öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.
D) Kimyagerler eğitim fakültesinden mezun olurlar.
E) Kimya mühendisi temel olarak kimya bilimi ile önemli endüstriyel teknolojik ve çevresel probIemleri çözümleyen bir mühendislik dalıdır.

Soru: Aşağıdaki kavramların doğru (D), yanlış (Y) olarak yanında parantez içinde eşleştirilmelerinden hangisi doğru verilmiştir?
A) Simyacılar deneme yanılma yoluyla maddeleri inceler. (Y)
B) Aristo dört öge kuramını deneysel işlemler sonucunda açıklamıştır. (D)
C) simyacılar damıtma işlemlerini imbik ile yapmışIardır. (D)
D) Barut ilk olarak kimyacılar tarafından bulunmuştur. (D)
E) Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmışIardır. (Y)

Soru: Kimyanın bir ana bilim dalı ile ilgili,
– Karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır.
-Boyalar, plastikler, ilaçlar petrokimyasallar başlıca kullanım alanlarındandır. bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu anabilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organik kimya
B) Anorganik kimya
C) Biyokimya
D) Fizikokimya
E) Analitik kimya


Reklamlar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar