Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar


Reklamlar


Reklamlar

 

ÖRNEKLER:

Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerine dikkat çekmek için güvenlik amaçlı temel uyarı işareti kullanılmaktadır.

Buna göre şekilde gösterilen uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanıcı madde B) Patlayıcı madde C) Radyoaktif madde D) Korozif madde E) Zehirli madde

Şekildeki uyarı işaretinin anlamı Radyoaktif maddedir. Cevap : C


Görseldeki güvenlik sembolü taşıyan kimyasal madde ile ilgili;

I. Canlı ölümüne sebep olabilir.
II. Hava, su ve toprağa zarar verir.
III. Yıllarca doğada bozulmadan kalabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III   D) I ve III   E) I, II ve III


Laboratuvarda güvenlik amaçlı kullanılan aşağıdaki temel uyarı işaretlerinden hangisi kırılabilir cam uyarısı işaretidir?

A şıkkındaki işaret _) Elbise güvenliği işaretidir.
B şıkkındaki işaret _) Kırılabilir cam uyarısı işaretidir.
C şıkkındaki işaret _) Radyoaktıf madde uyarısı işaretidir.
D şıkkındaki işaret —>Yangın güvenliği işaretidir.
E şıkkındaki işaret —> Isı güvenliği işaretidir.

Cevap : B


I. Laboratuvarda kimyasal maddelerin cilde temas etmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
II. Laboratuvarların havalandırılması uygun olarak yapılmalıdır.
III. Güvenlik amaçlı gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
IV. Etiketi olmayan kimyasal maddeler kokusuna bakılarak ayırt edilmelidir.
V. Güvenlik amaçlı laboratuvar kapısı devamlı kapalı tutulmalıdır.

Yukarıdaki laboratuvar çalışma kurallarından kaç tanesi yanlıştır?

A)5 B)4 C)3 D)2 E)1

CEVAP E

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar