Kimya Nedir, Ne işe yarar 9.sınıf Tonguç


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

Tonguç: Kimya Nedir, Ne işe yarar


Reklamlar

Soru: Karışımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bileşenlerden genellikle miktarca en fazla olan ve çözünme olayında aktif olarak görev alan maddeye çözücü denir.
B) Bir karışımda basınç, yoğunluk gibi özelliklerin aynı olduğu bölgelere faz denir.
C) Bir fazlı karışımlara homojen çok fazlı karışımlara heterojen denir.
D) Çözünen iyonlarının su molekülleri ile sarılmasıyla oluşan çözünmeye hidratlaşma denir.
E) Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır.

Soru: Bir kapta belirli sıcaklıkta katısıyla dengede olan X tuzu çözeltisi bulunmaktadır. çözeltinin sıcaklığı artırıldığında çözeltinin derişimi arttığına göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (Su buharlaşması ihmal edilecektir.)
A) X’in suda çözünmesi endotermiktir.
B) Dipteki katı miktarı azalmıştır.
C) Çözeltinin kaynama noktası artmıştır.
D) Başlangıçta çözelti doymamıştır.
E) çözeltinin yoğunluğu artmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar