Kimya Nedir konu anlatımı 9. sınıf kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

Hocalara geldik: Kimya Nedir


Reklamlar

Soru: Joule – Thomson olayı ile ilgili,
l. Soğutucularda gazları sıvılaştırmak için bu olaydan yararlanılır.
Il. Ani genleşme olayı sırasında gazların bulundukları ortamı soğutması olayıdır.
lll. Klima ve buzdolaplarının çalışma prensibinde kullanılmaktadır,
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Gazlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gaz molekülleri her yönde farklı hızlarla hareket ederler.
B) Sıcaklığı artan gaz moleküllerinin kinetik enerjisi de artar.
C) Aynı sıcaklıkta molekül kütleleri eşit olan gazların difüzyon hızları da eşittir.
D) Mol sayıları eşit olan gazların difüzyon hızlarıda eşittir.
E) Aynı sıcaklıktaki gazların kinetik enerjileri de eşittir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar