Kimya Nedir, Kimyanın Temel Gelişimi 9.sınıf kimya isabet akademi


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Simyacılara göre,
l. Felsefe taşı, değersiz madenleri altına çevirmeye yarayan ana maddedir.
ll. Hayat iksiri, insanı hem hastalıklardan koruyacak hem de ölümsüz kılacak maddedir.
III. Element, maddeleri oluşturan ateş, toprak, su ve havadan oluşmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: İnsanoğlunun sınama yanılma yoluyla keşfettiği maddelerden biri de tuzdur. İnsanoğlu tuzu,
I. Bazı hastalıkların tedavisinde
II. Yemeklerin tadlandırılmasında
III. Yiyeceklerin uzun süre korunmasında
işlemlerinden hangilerinde kullanılmıştır?

Soru: Bütün metalleri altına çevirmeye çalışan kişilere verilen ad nedir?
Ortaçağ simyacılarının sülfürik asidi elde etmek için kullandıkları yöntemin adı nedir?
Simyacılar tarafından elde edilen bulgulardan biri hangisidir?
Modern anlamdakilere benzeyen deney araçlarını keşfederek bir çok deney yapan Türk – İslam simyacısı kimdir?
Aşağıda verilen cevaplardan hangisi yukarıdaki sorulara ait değildir?
A) Damıtma B) Alşimist C) Kimyacı D) Seramik E) Cabir Bin Hayyan

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar