Kimya Laboratuvarlarında Kullanılan Bazı Malzemeler 9.Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Örnekler:

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar çalışma kurallarından değildir?

A) Laboratuvardaki kimyasal maddeler koklanmamalıdır.
B) Laboratuvarda çatlak cam eşyalar kullanılmamalıdır.
C) Laboratuvarda yalnız çalışılmamalıdır.
D) Laboratuvarda çalışırken kapı açık tutulmalıdır.
E) Laboratuvarda etiketi olmayan malzeme kullanılmamalıdır.

Cevap :D

Petrol, doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgilenen kimya alanı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Petrokimya B) Analitik kimya C) Anorganik kimya D) Biyokimya E) Fizyokimya

Cevap: A

I. Koni biçiminde olup dibi düz laboratuvar malzemesidir.
II. Az miktardaki sıvının hacminin hassas olarak ölçümünde kullanılan laboratuvar malzemesidir.

Yukarıda bilgileri verilen laboratuvar malzemeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap: E

Yukarıda verilen maddeyle ilgili;

I.Erime ve kaynama sıcaklıkları sabittir.
II.Yapılarında tek cins atom vardır.
III.Saf maddelerdir.
IV.Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere bölünemezler.
V.Yapılarında en az iki cins atom vardır.

yargılarından hangisi yanlıştır?

A) V B) IV e) III D) II E) I

Cevap: A

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar