Kimya ile İlgili Meslekler 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar


Reklamlar

NANO TEKNOLOJİ 

Nano kelimesi Yunancadan gelmekte ve cüce anlamında kullanılmaktadır. Bir nanometre metrenin milyonda biridir.

(1mm=10-9m).

Nanoteknoloji ise; atomların ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek ve maddeyi atomik boyutu ile kontrol etmek amacı ile kullanılır.

Nanoteknoloji mevcut maddelerin molekül yapısını değiştirerek yeni maddeler elde etme çalışmalarını inceler.

Nanoteknoloji ile üretilen bazı maddeler ise:

> Kendi kendini temizleyen cam
> Güneş kremi
> Antibakteriyel bandaj
> Deterjan ve dezenfektanlar
> Nanorobotlar
> Kendini temizleyen boya gibi örnek verilebilir.

Örnek: Eczacılık mesleğini seçmek isteyen bir insanın;

I. Kimya
II. Biyoloji
III. Elektrik
alanlarından hangilerine ilgi duyması gerekir.
A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

ÇÖZÜM: Eczacılık mesleğini seçmek isteyen kişinin kimya ve biyoloji alanına oldukça ilgi duyması gereklidir.

Cevap : D

YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ

Normal şartlarda yalıtkan olan, fakat bazı etkiler (ısı, ışık .. gibi) bırakıldığında iletken haline geçebilen maddeler yarı iletken maddelerdir. İletken ve yalıtkan arası bir maddedir. Dış etki olmadığı sürece yalıtkandır.

Yarı iletken maddeler elektronik devre elemanı olarak kullanılmalarından dolayı büyük öneme sahiptirler.

Germenyum, silisyum, selenyum başlıca yarı iletken maddelerdir.

Dedektör, lazer, termal kameralar, gece görüş sistemleri gibi hassas cihazların yapımında kullanılırlar.

Bunların dışında cep telefonları, bilgisayarlar, uydu sistemleri gibi günümüzün önem arz eden teknolojisinde de kullanılmaktadır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar