Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Çözeltiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Homojen karışımlardır.
Sabit kaynama noktaları yoktur.
Buharlaştıkça derişimleri artar.
Donma noktaları, saf çözücülerinkinden daha düşüktür.
Derişimleri artıkça kaynama noktaları düşer.
Soru: Heterojen karışımlar ile ilgili,
l. Cıva-su karışımı, emülsiyona örnek verilebilir.
II. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılırlar.
Ill. Bir katının sıvı içerisinde küçük parçacıklar halinde eşit olarak dağılmasıyla süspansiyon karışım elde edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar