Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Yukarıda verilen madde aşağıda verilen katı türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Amorf Katı
B) Kovalent Katı
C) İyonik Katı
D) Metalik Katı
E) Moleküler Katı

Çözüm: Tereyağı, katı taneciklerinde düzensiz istiflenme olduğundan amorf katıdır. Cevap: A

Kristal katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atom, iyon ya da moleküller belirli bir geometrik düzene
göre yerleşmişlerdir.
B) Kararlı yapıya sahip katılardır.
C) Kristal katılar serttirler ve sıkıştırılabilirler.
D) Belirli bir erime sıcaklıkları vardır.
E) İyonik, kovalent, moleküler ve metalik kristaller olmak üzere dört sınıfta incelenir.

Cevap: C

Birim hücreleri bir arada tutan kuvvetleri,

I. Hidrojen Bağı
II. Van der Waals çekimleri
III. Dipol-dipol etkileşimleri

olan kristal katı aşağıdakilerden hangisidir?

A) CaO B) Au C) H2O D) Grafit  E) Kuartz

I, II ve III kuvvetleri moleküler kristal katılardan bulunan kuvvetlerdir.

A şıkkı ⇒ iyonik kristal katı
B şıkkı ⇒ metalik kristal katı
C şıkkı ⇒ moleküler kristal katı
D şıkkı ⇒ kovalent kristal katı
E şıkkı ⇒ kovalent kristal katı

Cevap: C

Yukarıda verilen maddelerle ilgili;
I. Yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler.
II. Kovalent kristallere örnek olarak verilebilir.
III. Elmas yalıtkan iken kalem ucunu oluşturan grafit zayıf
iletkendir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II  C) I ve II   D) I ve III   E) I, II ve III

Cevap E

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar