Karışımların Sınıflandırılması konu anlatımı 10.Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Demir (Fe) bileşiklerinde 2+ ve 3+ yükseltgenme basamaklarına sahip olabilen bir geçiş metali olduğuna göre,
I. Fe’ nin bileşikleri iyonik bağ içerir.
II. FeSO4 bileşiğinin adı demir (II) sülfattır.
III. Fe(NO3)3 bileşiği suda iyonlarına ayrışarak çözünür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Soru: Polar moleküller arasındaki etkileşimler şekilde gösterilmiştir.
Buna göre,
I. İki polar molekülün aynı yüklü uçları arasında itme kuvveti gerçekleşir.
II. İki polar molekül birbirine yaklaşırken birinin pozitif kutbu ile diğerinin negatif kutbu arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur.
III. Polar moleküller arasında kalıcı dipoller oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar