İyonik Bağ, İyonik Bileşiklerin Adlandırılması 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

I. Katı halde elektriği iletmez.
II. Tümü oda şartlarında katıdır.
III. Elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşan bileşiktir.

Yukarıda özellikleri verilen saf madde aşağıdakilerden hangisidir?

Cu —> Metal, elementtir. Katı halde iletkendir.
H2O(s) —> Katısı, sıvısı iletken değildir. Bileşiktir.
Grafit —> Karbonun allotroplarındandır. Çok zayıf iletkendir. Elementtir.
KNO3 —> İyonik yapılıdır. Katısı elektriği iletmez. Bileşiktir. İyonikler elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşur.
C6H12O6 —> Kovalent yapılıdır. Bileşiktir. İletken değildir.
Cevap: D


Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I nolu bileşik Mg(NO3)2 iyonik bileşiği olup toplam 9 atomludur.
B) II nolu bileşik Mg2(CO3)2 bileşiğidir.
C) III nolu bileşik 10 atomludur.
D) IV nolu bileşiğin katısı elektriği iletir.
E) IV nolu bileşik AICO3 olup toplam 6 atomludur.


Yukarıda elektron katman dağılımları verilen X ve Y atomları için;

I. X metal, Y ametaldir.
II. Aralarında X3Y2 bileşiği oluşur.
III. Bileşik elektron alışverişi sonucu oluşmuştur.

yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: E


I. Ağ örgülü kristal yapılıdırlar.
II. Anyon ve katyonlar arasında elektrostatik Çekim kuvveti sonucu oluşur.
III. Elektron alışverişi sonucu oluşur.
IV. Molekül yapılıdırlar.
V. Katıları elektriği iletmezler.

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi iyonik bileşikler için doğrudur?

A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

CEVAP: D

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar