Hayatımızda Asit ve Bazlar konu anlatımı 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Güçlü etkileşimler ile ilgili,
– İki atom tarafından iki veya daha fazla elektronun ortaklaşa kullanılması ile kovalent bağ oluşur.
– Kovalent bağları oluşturan farklı cinsteki atomlar ortak kullanılan elektronları genellikle farklı kuvvetle çeker.
– İyonik bağlı bileşiklerde erime noktası fazla olanın iyonik bağ sağlamlığı da fazladır.
– Metal atomlarında elektronlarının tamamı çekirdek tarafından eşit kuvvetle çekilir.
yargılarının sırası ile doğru olanların (D) yanlış olanların (Y) olarak yukarıdan aşağıya doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru: İyonik bağlı bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İyonik bileşikler moleküllerden oluşur.
B) Düzenli yapıya sahip örgüler oluştururlar.
C) Oda şartlarında katı halde bulunurlar.
D) Suda iyonlarına ayrışarak çözünürler.
E) Katı halde elektriği iletmezler.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar