Güçlü Etkileşimler konu anlatımı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Güçlü Etkileşimler 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Güçlü Etkileşimler 2

Soru: Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Elektriklenme atom alışverişi ile gerçekleşir.
B) Maddelerin yapısında (+) ve (-) yüklü tanecikler bulunur.
C) AgNOa çözeltisinden 1,118 mg Ag açığa çıkaran elektrik yükü miktarı 1 C dur.
D) Elektrotlarda toplanan madde miktarı devreden geçen yük ile doğru orantılıdır.
E) Stoney atomlarda elektrik yüklü birimlerin bulunduğundan söz ederek bunlara elektron adının verilmesini önermiştir.

Soru: Crooks’ın geliştirdiği vakumlu tüp içerisinde gazların elektrikle etkileşimi sonucu ortaya çıkan davranışlar şekilde verilmiştir.
Buna göre,
I. Elektrotlar arasında yüksek gerilim uygulandığında tüpün cam çeperinde sarı – yeşil floresan ışık yansıması olmuştur.
ll. Tüpte gölgenin oluşumu tüp içerisinde oluşan katot ışınlarıdır.
Ill. Tüpte oluşan ışınlar eksi yüklü tanecikler olup bunlara elektron adı verilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: 12 gram X ile 8 gram Y elementinin tepkimesinden 18 gram XY bileşiği oluşurken Y’den artma olduğu görülüyor.
Eşit kütlede X ve Y tepkimesinden 60 gram XY3 bileşiği oluşurken hangi elementten kaç gram artar?
A) 6 gram X B) 18 gram Y C) 6 gram Y
D) 12 gram Y E) 12 gram X

Soru: Dalton atom modelinin eksiklikleri ile ilgili,
I. Atomlar içi dolu küreler değil boşluklu yapıdadır.
II. Aynı cins elementlerin atomları tam olarak birbirinin aynısı değil kütlesi farklı olanları vardır.
III. Atomların parçalanmaz olduğu doğru değil radyoaktif olaylardan atomlar parçalanabllir.
yargılarından hangileri doğrudur?


Reklamlar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar