Geleneksel Bileşik Adları konu anlatımı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Yukarıdaki grafik, potasyum sülfatın sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkta değişimini gösteriyor. 25°C’de 120 gr suda 12 g potasyum sülfat çözülmüştür, Çözeltiye 30 g su eklenip 45°C ye çıkartılırsa çözelti kaç gr daha potasyum sülfat çözebilir?

Soru: X katısının çözünürlük sıcaklık grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre,
l. 50°C’deki 120 gr doygun çözelti
ll. 50°C’de 120 gr su ile hazırlanan doygun çözelti
lll. 15°C ta 200 gram doygun çözelti
karışımlarda ki çözünmüş X tuzu kütlelerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar