Gazların Genel Özellikleri 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

Gazların Genel Özellikleri:

 • Maddenin en düzensiz hali olup en yüksek enerjili halidir.
 • Belirli şekil ve hacimleri yoktur. Bulundukları kapların şeklini alıp hacmini kaplarlar.
 • Sıkıştırılabilirler.
 • Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvı hale getirilebilirler.
 • Tüm gazlar birbiri içerisinde homojen dağılarak çözelti oluşturabilirler.
 • Gazlarda tanecikler arası uzaklık en fazla olup tanecikler arası çekim kuvveti en azdır.
 • Gaz tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketleri yapabilir.
 • Gazlarda özkütle katı ve sıvı hale göre azdır.
 • Gazlarda tanecikler arası etkileşim yok denecek kadar azdır.
 • Gaz tanecikleri birbirlerinden bağımsız hareket ederler. 1
 • Gazlar ısıtıldıklarında aynı oranda genleştiklerinden, gazlar için genleşme ayırt edici değildir.
 • Bulundukları ortama kolaylıkla dağılabilirler.


Reklamlar

Çözümlü Örnekler

Soru 1: Gazların genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Maddenin en düzensiz halidir.
B) Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
C) Sıkıştırılabilirler.
D) Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta sıvılaştırılabilirler.
E) Gazlarda tanecikler arası etkileşim yok denecek kadar azdır.

Gazlar için A, B, C ve E şıkları doğrudur. D şıkkı yanlıştır çünkü gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılırlar. Cevap: D

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi maddenin en düzensiz halidir?


Reklamlar

A) Buz  B) Su  C) Helyum gazı  D) Altın  E) Alkol

Buz ve altın : katı
Su ve alkol : sıvı
Helyum gazı : gaz

Gazlar maddenin en düzensiz hali olduğu için doğru cevap helyum gazıdır. Cevap: C

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar