Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

GAZLAR


Reklamlar

Gazlarda Basınç Birimleri;

1m uzunluğundaki bir ucu açık, bir ucu kapalı cam boru civa ile doldurulur ve açık uç tarafından civa bulunan kaba daldırılır. Bir süre sonra cam borudaki civa dengeye geldiğinde civa seviyesinden itibaren civa yüksekliği ölçüldüğünde 760mm olduğu görülmüştür.

Böylece deniz seviyesinde O°C sıcaklıkta
1atm=76cmHg =760mmHg’dir.
(havabasıncı = atmosferbasıncı)

(atm = Atmosfer basıncı)


Reklamlar
 • Açık hava basıncı barometre ile ölçülür.
 • Atmosfer basıncını hissetmeyiz çünkü vücut iç basıncımız, dış basıncı dengeler.
 • Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır.
 • Kapalı kaplardaki basınç ise manometre ile ölçülür.
 • Kapalı kapdaki gazların basıncı;
 • Kabın hacmi ile ters orantılı,
 • Birim hacimdeki gaz tanecik sayısı, sıcaklık ( °K) ve çarpışma sayısı ile doğru orantılıdır.

Gazlarda Hacim Birimleri;

Gazlar bulundukları kabın hacmini doldurduklarından kabın hacmini biliniyorsa içindeki gazın hacmini de biliniyordur. Gazlarda hacim birimi olarak litre kullanılır.

Bütün gazların birer molleri avogadro sayısı kadar tanecik içerir. Gazlarda tanecik atom ya da molekül şeklindedir.

1 mol atom ya da molekül içeren gazın kütlesi, mol kütlesidir ve “MA” ile ifade edilir.

Bir gazın kütlesinin artması molünü yani içerdiği tanecik sayısını arttırırken, MA’sını değiştirmez.


Reklamlar

Saf Maddelerin Hal Değişim Grafiği

Saf maddelerin bulunduğu fazdan başka bir faza geçişine hal değişimi denir. Bu geçişte madde ya ısı alır ya da ısı

verir.

Katı —> Sıvı —> Gaz hal değişimlerinde;

 • Genellikle tanecikler arası boşluk artar.
 • Madde ısı alır. ( Endotermik olaydır.)
 • Düzensizlik artar.
 • Genellikle hacim artar.
 • Kütle değişmez.
 • Yoğunluk azalır. (Genellikle)
 • Fiziksel özellik değişir.

Gaz —> Sıvı —> Katı hal değişimlerinde;

 • Genellikle tanecikler arası boşluk azalır.
 • Madde ısı verir. ( Ekzotermik olaydır. )
 • Düzensizlik azalır.
 • Kütle değişmez.
 • Yoğunluk artar. (Genellikle)
 • Fiziksel özellik değişir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar