Gaz Kanunları Konu Anlatımı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Atomun Kuantum Modeli 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Atomun Kuantum Modeli 2

Soru: Atom numaraları soygazlardan bir fazla olan elementler ile ilgili,
I. 1. grup elementidirler.
II. Elektriği iletirler.
lII. Oksit bileşiklerinin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir.
IV. Bileşiklerinde yalnız +1 değerlik alırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: -1A grubunda bulunurlar.
-Doğada serbest halde bulunmazlar.
-En aktif metal grubunda bulunurlar.
-Oda koşullarında katıdırlar.
-Bileşiklerinde yalnız +1 değerlik alırlar.
3x, “Y ve 192 elementleri için yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi ortaktır?

Soru: Modern periyodik sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Elementler artan atom kütlelerinde göre sıralanmıştır.
B) Periyodik sistemdeki satırlara grup denir.
C) Periyodik sistemdeki sütunlara periyot denir.
D) İkinci periyotta 8, üçüncü periyotta 18 element bulunur.
E) Periyodik sistem IUPAC tarafından gruplar rakamlarla 1 – 18 arasında numaralandırılmıştır.

Soru: Periyodik sistemdeki özelliklerin değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ?
A) Aynı grup içerisinde genelikle elementlerin değerlik elektron sayıları aynı kalırken baş kuantum sayıları değişir.
B) Bir grupta aşağı doğru inildikçe elementlerin elektron alma eğilimi artar.
C) Metallerin değerlik elektron sayıları genellikle ametallerinkinden azdır.
D) Aynı grupta elementlerin hidroksit bileşiklerinde aşağı doğru inildikçe bazlık kuvveti artar.
E) Aynı periyotta elementlerin hidroksitli bileşiklerinde soldan sağa doğru asitlik özelliği artar.


Reklamlar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar