Fosil Yakıtlar konu anlatımı 10.Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Fosil Yakıtlar 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Fosil Yakıtlar 2

Soru: Bir yanma tepkimesinden çıkan karbondioksit gazı
(CO2) bir sulu çözeltiden geçirildlğinde çözelti bulanıyor ve bir süre sonra beyaz katı olan CaCOS oluştuğu tespit ediliyor.
Buna göre, gazın geçmiş olduğu çözelti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: Bir maddenin yangın söndürücü olarak kullanılabilmwai için,
I. Oksijen ile tepkime vermemeli
II. Tutuşma sıcaklığı yüksek olmalı
lll. Yoğunluğu, havanın yoğunluğundan büyük olmalı
özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar