Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

ÖRNEKLER

I. Suyun donması
II. Tuzun suda çözünmesi
III. Tereyağının erimesi
IV. Demirin paslanması
V. Oksijen gazının suda çözünmesi

Yukarıdakilerden hangisi kimyasaldır?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

I, II , III ve V fiziksel değişimlerdir. Cevap: D

 

Yukarıdaki değişimlere göre;

I. 1. olay fiziksel, 2. olay kimyasaldır.
II. 2. olaydaki enerji değişimi 1.olaydan daha fazladır.
III. 1. olay sonucu yeni madde oluşmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II E) I, II ve III

H2O(s) » H2O(g)
Buharlaşma olayıdır. Fizikseldir. Fiziksel olaylarda yeni madde oluşmaz.

II. olayda H2O'nun bileşenlerine ayrışma tepkime denklemi verilmiştir. Kimyasaldır. Kimyasal olaylarda enerji değişimi daha fazladır.
I ve II doğru III yanlış. Cevap: D

I. Kibritin yanması
II. Etin kıyma haline gelmesi
III. Hamurun kabarması
IV. Üzüm suyundan sirke yapılması
V. Boyanın kuruması

Yukarıdakilerden hangisi fizikseldir?

A) I  B) II   C) III   D) IV   E)V

Cevap: B

Bilgi: Fiziksel değişimlerde, maddenin kimlik yapısında değişme olmadığından bağ kopması ya da bağ oluşumu söz konusu değildir. O yüzden fiziksel değişimlerde enerji değişimi kimyasal değişimlere göre daha azdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar