Evde Kimya konu anlatımı 10.Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: 7A grubu elementlerinin moleküllerindeki topları, elektron sayıları ve normal kaynama noktaları tabloda verilmiştir.
Buna göre,
I. Apolar moleküllerde toplam elektron sayısı arttıkça kaynama noktası artar.
ll. Oda sıcaklığında (25°C) F2 ve CI2 gazdır.
lII. Br2 deki London kuvvetleri I2’dekinden daha güçIüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Soru: Yukarıdaki tabloda 6A grubu elementlerinin hidrojen ile yaptıkları bileşiklerin normal kaynama noktaları verilmiştir.
H2O nun kaynama noktasının beklenenden çok büyük olması,
I. Molekülleri arasında hidrojen bağı içermesi
II. London kuvvetlerinin daha zayıf olması
III. Atomlar arasındaki kovalent bağların daha güçlü olması
nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar