Elementler ve Bileşikler 9. Sınıf Ayt


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar


Reklamlar


Reklamlar

ÖRNEK:

I. Saftırlar.
II. Belirli birleşme oranı vardır.
III. Belirli erime ve kaynama sıcaklıkları vardır.

Yukarıdakilerden hangileri element ve bileşikler için ortak özelliktir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II    D) I ve III    E) II ve III

ÇÖZÜM: Saf olmaları, erime ve kaynama sıcaklıklarının sabit olması element ve bileşikler için ortaktır. Cevap : D

ÖRNEK 2:

I. Yaygın adı sönmüş kireçtir.
II. Sistematik adı kalsiyum hidroksittir.
III. Toplam beş atomlu bir bileşiktir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir?

A) KNO3     B) CuSO4     C) CaCO3    D) Ca(OH)2     E) CaO

çözüm: Verilen bilgiler Ca(OH)2 bileşiğine aittir. Cevap : D

Örnek 3: Bir bileşiğin yalnız kimyasal formülünden yararlanarak o bileşik ile ilgili;

I. Bileşiminde hangi element vardır?
II. Bileşiminde toplam kaç atom vardır?
III. Bileşiğin erime sıcaklığı nedir?

sorularından hangilerine cevap bulunabilir?

A) Yanlız I   B) Yalnız II    C) I ve II     D) Yalnız III     E) I ve III

CEVAP: C

ÖRNEK 4: Co ve CO maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her ikisi de bileşiktir.
B) Her ikisi de elementtir.
C) C0 bir element, CO ise bileşiktir.
D) Co bir bileşik, CO ise elementtir.
E) C0 ve CO ikişer atomlu bileşiktir.

Cevap: C

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar