Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar


Reklamlar


Reklamlar

ÖRNEKLER:

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar çalışma kurallarından değildir?

A) Laboratuvardaki kimyasal maddeler koklanmamalıdır.
B) Laboratuvarda çatlak cam eşyalar kullanılmamalıdır.
C) Laboratuvarda yalnız çalışılmamalıdır.
D) Laboratuvarda çalışırken kapı açık tutulmalıdır.
E) Laboratuvarda etiketi olmayan malzeme kullanılmamalıdır.


I. Laboratuvarda kimyasal maddelerin cilde temas etmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
II. Laboratuvarların havalandırılması uygun olarak yapılmalıdır.
III. Güvenlik amaçlı gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
IV. Etiketi olmayan kimyasal maddeler kokusuna bakılarak ayırt edilmelidir.
V. Güvenlik amaçlı laboratuvar kapısı devamlı kapalı tutulmalıdır.

Yukarıdaki laboratuvar çalışma kurallarından kaç tanesi yanlıştır?

A)5  B)4 C)3 D)2 E)1


I. Termometre, barometre yapımında kullanılır.
II. Diş dolgusu malzemesinde bulunur.
III. Çevre sağlığı için tehlikelidir.

Yukarıda bilgileri verilen element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fe B) Na C) Pb D) Ca E) Hg


I. Yanıcı madde
II. Aşındırıcı (korozif) madde
III. Patlayıcı madde
IV. Radyoaktif madde

Yukarıda laboratuvarda kimyasal maddelerde kullanılan güvenlik sembollerinin anlamları verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki uyarı sembollerinden hangisinin anlamı yukarıda verilmemiştir?

Cevap: C

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar