Dalton Atom Modeli konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Aynı sıcaklıkta belirtilen miktarlarda NaOH’ın100 mL suda çözünmesi ile hazırlanan çözeltilere sabit sıcaklıkta Na0H eklendiğinde sadece
l. kapta çözünmektedir. Buna göre, l. b > a’dır.
II. II. kaptaki çözelti doymuştur.
lll. NaOH’ın bu sıcaklıktaki çözünürlüğü b gram/100 mL su’dur. yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Doymamış KNOJ çözeltisine,
I. aynı sıcaklıkta bir miktar katı KNO3 çözmek
ll. sabit sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırmak
lll. sabit sıcaklıkta bir miktar su eklemek
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapıldığında çözeltinin kaynama noktası yükselir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar