Çözeltilerde Derişim konu anlatımı 10.Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: – Sıkıştırılabilirler.
– Çok basınçtan az basınca doğru hareket ederIerJ
– Her oranda homojen olarak karışırlar.
– Bulundukları kabın hacmini alırlar.
– Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta idealliğe yaklaşırlar.
Gazların genel özellikleri için verilen yargılardan kaç tanesi yanlıştır?
Soru: Sıvı havadan sıvı oksijen eldesi ile ilgili,
l. Ayrımal damıtma işlemi ile ayırma yapılır.
II. Sıvı havadan önce oksijen ayrılır.
IlI. Fiziksel yollarla ayrılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar