Çevre Kimyası konu anlatımı 10.Sınıf Kimya


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: I. Nemli ortamda kızıl renkli bakır metalinin yeşiIimsi bir renge dönüşmesi
Beyaz renkli bakır II sülfat kristallerinin suya atılmasıyla mavi renkli bir çözelti oluşturması
Metalik parlaklıktaki alüminyumun açık havada yüzeyinin matlaşması
Yukarıda verilen renk değişim olaylarından hangilerinde kimyasal değişim gerçekleşmiştir?

Soru: Bir maddenin kimyasal özelliği ile ilgili,
– Ortamın şartlarına bağlıdır.
– Tepkimeye girdiği maddeye göre değişim gösterebilir.
– Yeni maddelere dönüşmesi sırasında kimlik özelliği değişir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar